Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-155 2020-02-10
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2020 m. vasario 10 d. Nr. A1-155

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnio 2 dalimi:

1. S u d a r a u Palangos miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją viešiesiems pirkimams organizuoti ir atlikti:

Vaidotas Kaklys

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas;

Kristina Rimkienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Rasa Morkūnienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji patarėja;

Vytautas Korsakas

Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas;

Neringa Petrauskienė

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Violeta Staskonienė

Administracijos direktoriaus pavaduotoja;

Vida Žvilaitienė

Buhalterijos vedėja.

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-1591 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ 1 punktą.

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

Į pradžią