Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-9 2020-01-30
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. T2-9

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų, patvirtintų Palangos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T2-200 „Dėl Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“, 8 ir 9 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Sudaryti 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją iš 10 narių:

Miglė Mikalauskaitė

-

Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, komisijos pirmininkė;

Irma Babičaitė-Kučinskienė

-

Palangos miesto savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Ramunė Glodenienė

-

VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro psichikos sveikatos slaugytoja;

Diana Griciuvienė

-

Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistė;

Vilma Kalninienė

-

Palangos švietimo pagalbos tarnybos psichologė;

Agnietė Kazlauskienė

-

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė;

Paulina Rulevičė

-

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja;

Rusana Ulskienė

-

Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Palangos mieste vyriausioji specialistė;

Sigitas Vasiliūnas

 

Palangos miesto savivaldybės Jaunimo reikalų komisijos narys;

Dovilė Višinskė

-

Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ socialinė darbuotoja.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo gavimo dienos.

 

Meras                                                                                                                        Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 19.

Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Andrius Bajoras

Arvydas Dočkus

Gediminas Gečas

Svetlana Grigorian

Domininkas Jurevičius

Darius Kubilius

Sondra Kulikauskienė

Elena Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Renata Surblytė

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Dainius Želvys

Justas Žulkus

Julius Tomas Žulkus

Vladas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią