Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1673 2019-12-16
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ EVAKAVIMO IR PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. A1-1673

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės2015 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1171 redakcija) 1 punktu, 17 punktu:

1. Sudarau Palangos miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją:

Petras Kaminskas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas, komisijos pirmininkas;

Alvidas Bacius

Šventosios seniūnijos seniūno pavaduotojas, komisijos pirmininko pavaduotojas;

Olga Dejienė

Monciškių seniūnaitijos seniūnaitė;

Inga Drakšaitė

Virbališkės–Medvalakio seniūnaitijos seniūnaitė;

Irena Galdikienė

Šventosios seniūnaitijos seniūnaitė;

Arūnas Grigalauskas

Palangos seniūnaitijos seniūnaitis;

Jonas Jukna

Vilimiškės seniūnaitijos seniūnaitis;

Vytautas Kryževičius

Būtingės seniūnaitijos seniūnaitis;

Virginija Steponkienė

Nemirsetos seniūnaitijos seniūnaitis;

Irma Trakienė

Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė.

2. Pripažįstu netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. A1-578 „Dėl Palangos miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudėties patvirtinimo“.

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

Į pradžią