Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-211 2019-10-17
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL KOMISIJOS FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ PRAŠYMAMS NAGRINĖTI IR IŠVADOMS BEI PASIŪLYMAMS TEIKTI SUDARYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMISIJOS FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ PRAŠYMAMS NAGRINĖTI IR IŠVADOMS BEI PASIŪLYMAMS TEIKTI SUDARYMO

 

2019 m. spalio 17 d. Nr. T2-211

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti 9-ojo šaukimo Tarybos kadencijos laikui Komisiją fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti iš 6 narių:

Akvilė Kilijonienė

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorė,

Petras Kaminskas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas,

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas,

Eugenija Petravičienė

Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja,

Loreta Stonkienė

Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė,

Dainius Želvys

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys.

2. Skirti Rimantą Antaną Mikalkėną Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti pirmininku.

 

 

 

Meras                                                                                                                           Šarūnas Vaitkus

______________

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 15.

Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1, nebalsavo – nėra.

Andrius Bajoras

Arvydas Dočkus

Gediminas Gečas

Svetlana Grigorian

Domininkas Jurevičius

Darius Kubilius

Sondra Kulikauskienė

Elena Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Renata Surblytė

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Dainius Želvys

Justas Žulkus

Julius Tomas Žulkus

Vladas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią