Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-145 2019-07-09
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS sudarymo

 

2019 m. liepos 9 d. Nr. T2-145

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-226 „Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo ir papildymo“ redakcija), 183 ir 187 punktais, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Sudaryti 9-ojo šaukimo Tarybos kadencijos laikui Palangos miesto savivaldybės Antikorupcijos komisiją iš 10 narių:

Andrius Bajoras

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

Daina Eimanavičienė

Palangos miesto visuomenės atstovė,

Arvydas Dočkus

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

Domininkas Jurevičius

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

Elena Kuznecova

Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,

Eugenijus Simutis

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

Ramutis Šeštokas

Palangos miesto visuomenės atstovas,

Julius Tomas Žulkus

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

seniūnaitis

deleguotas išplėstinės seniūnaičių sueigos,

seniūnaitis

deleguotas išplėstinės seniūnaičių sueigos.

2019 m. rugpjūčio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-175 redakcija

 

 

 

Meras                                                                                                                       Šarūnas Vaitkus

______________

 

Į pradžią