Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-146 2019-07-09
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ETIKOS KOMISIJOS sudarymo

 

2019 m. liepos 9 d. Nr. T2-146

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu (Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-226 „Dėl Tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T2-151 pakeitimo ir papildymo“ redakcija), 183 ir 187 punktais, Palangos miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Sudaryti 9-ojo šaukimo Tarybos kadencijos laikui Palangos miesto savivaldybės Etikos komisiją iš 8 narių:

Arvydas Dočkus

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

Domininkas Jurevičius

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

Darius Kubilius

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

Renata Surblytė

Palangos miesto savivaldybės tarybos narė,

Ramutis Šeštokas

Palangos miesto visuomenės atstovas,

Vladas Žulkus

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys,

seniūnaitis

deleguotas išplėstinės seniūnaičių sueigos,

seniūnaitis

deleguotas išplėstinės seniūnaičių sueigos.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 17.

Balsavo: už – 15, prieš – nėra, susilaikė – 2, nebalsavo – nėra.

Andrius Bajoras

Arvydas Dočkus

Gediminas Gečas

Svetlana Grigorian

Domininkas Jurevičius

Darius Kubilius

Sondra Kulikauskienė

Elena Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Renata Surblytė

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Dainius Želvys

Justas Žulkus

Julius Tomas Žulkus

Vladas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią