Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. M1-9 2019-05-03
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

potvarkiS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO

 

2019 m. gegužės 3 d. Nr. M1-9

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo  8 d. sprendimu Nr. T2-151 (2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-95 nauja redakcija), 118.24 ir 119 punktais, Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243:

1.  S u d a r a u Palangos miesto savivaldybės strateginės plėtros tarybą (toliau – Taryba) 9-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės kadencijos laikui:

Šarūnas Vaitkus – Tarybos pirmininkas,

Rimantas Antanas Mikalkėnas – Tarybos pirmininko pavaduotojas,

Darius Kubilius – Tarybos narys,

Elena Kuznecova – Tarybos narė,

Mindaugas Skritulskas – Tarybos narys,

Ilona Pociuvienė – Tarybos narė,

Renata Surblytė – Tarybos narė,

Vaidas Šimaitis – Tarybos narys,

Vladas Žulkus – Tarybos narys.

2.    Pripažįstu netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės mero 2015 m. birželio 2 d. potvarkį Nr. M1-17 „Dėl Palangos miesto savivaldybės strateginės plėtros tarybos sudarymo“ su vėlesniais pakeitimais.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

Į pradžią