Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-349 2019-03-25
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 25 d. Nr. A1-349

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 3 ir 16 punktais, Palangos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-4, Palangos miesto savivaldybės 2019 metų biudžetu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T2-23, Strateginio planavimo Palangos miesto savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T2-243,

tvirtinu:

1. pridedamas Palangos miesto savivaldybės 2019 metų programas:

1.1. Bendrąją programą (Nr. 1);

1.2. Ūkio ir turto programą (Nr. 2);

1.3. Šventosios seniūnijos programą (Nr. 3);

1.4. Ekonominės plėtros programą (Nr. 4);

1.5. Aplinkos apsaugos programą (Nr. 5);

1.6. Statybos programą (Nr. 6);

1.7. Sveikatinimo programą (Nr. 7);

1.8. Kultūros programą (Nr. 8);

1.9. Švietimo programą (Nr. 9);

1.10. Socialinės apsaugos programą (Nr. 10);

1.11. Architektūros ir teritorijų planavimo programą (Nr. 11).

2. Palangos miesto savivaldybės 2019 metų programų koordinatorius:

2.1. Bendrosios programos (Nr. 1) – Administracijos direktoriaus pavaduotojas;

2.2. Ūkio ir turto programos (Nr. 2) – Ūkio ir turto skyriaus vedėjas;

2.3. Šventosios seniūnijos programos (Nr. 3) – Šventosios seniūnas;

2.4. Ekonominės plėtros programos (Nr. 4) – Ekonominės plėtros skyriaus vedėjas;

2.5. Aplinkos apsaugos programos (Nr. 5) – Ūkio ir turto skyriaus vedėjas;

2.6. Statybos programos (Nr. 6) – Statybos skyriaus vedėjas;

2.7. Sveikatinimo programos (Nr. 7) – Savivaldybės gydytojas;

2.8. Kultūros programos (Nr. 8) – Kultūros skyriaus vedėjas;

2.9. Švietimo programos (Nr. 9) – Švietimo skyriaus vedėjas;

2.10. Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) – Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas;

2.11. Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

Dokumento priedai:
A1-349 - BENDROJI PROGRAMA (NR. 1) (1 PRIEDAS)
A1-349 - ŪKIO IR TURTO PROGRAMA (NR. 2) (2 PRIEDAS)
A1-349 - ŠVENTOSIOS SENIŪNIJOS PROGRAMA (NR. 3) (3 PRIEDAS)
A1-349 - EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA (NR. 4) (4 PRIEDAS)
A1-349 - APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 5) (5 PRIEDAS)
A1-349 - STATYBOS PROGRAMA (NR. 6) (6 PRIEDAS)
A1-349 - SVEIKATINIMO PROGRAMA (NR. 7) (7 PRIEDAS)
A1-349 - KULTŪROS PROGRAMA (NR. 8) (8 PRIEDAS)
A1-349 - ŠVIETIMO PROGRAMA (NR. 9) (9 PRIEDAS)
A1-349 - SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA (NR. 10) (10 PRIEDAS)
A1-349 - ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROGRAMA (NR. 11) (11 PRIEDAS)
Į pradžią