Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-98 2019-01-25
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. sausio 25 d. Nr. A1-98

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 5 punktu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1-110 „Dėl Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijos tipinių nuostatų patvirtinimo“ ir Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatais, patvirtintais Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. A1-579:

1. S u d a r a u Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją:

1.1. Akvilė Kiljonienė - Savivaldybės administracijos direktorė, Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė;

1.2. Violeta Staskonienė - Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko pavaduotoja;

1.3. Šarūnas Vaitkus - Savivaldybės meras;

1.4. Rimantas Antanas Mikalkėnas - Savivaldybės mero pavaduotojas;

1.5. Mindaugas Skritulskas – Savivaldybės tarybos narys, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas;

1.6. Petras Kaminskas – Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas;

1.7. Aistė Kairytė - Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė, jos nesant Silva Jakštienė – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja;

1.8. Alvidas Bacius - Savivaldybės administracijos Šventosios seniūno pavaduotojas;

1.9. Nerija Kviliūnienė - Savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.10. Laima Valužienė - Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja;

1.11. Irma Babičaitė Kučinskienė - Savivaldybės gydytoja – vyriausioji specialistė;

1.12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas;

1.13. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyriausiasis specialistas;

1.14. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto komisariato reagavimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas;

1.15. Palangos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas;

1.16. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos valdybos Kretingos aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas;

1.17. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Palangos skyriaus vedėjas;

1.18. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pakrančių apsaugos rinktinės Palangos užkardos vadas;

1.19. UAB „Palangos vandenys“ direktorius;

1.20. UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktorius;

1.21. UAB „Palangos šilumos tinklai“ direktorius;

1.22. AB „ESO“ Klaipėdos regiono elektros tinklo eksploatavimo skyriaus inžinierius.

2019 m. birželio 6 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-746 redakcija

2020 m. sausio 15 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-44 redakcija

2020 m. kovo 19 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-367 redakcija

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus:

2.1. 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-449 „Dėl Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo“ 1 punktą,

2.2. 2015 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. A1-803 „Dėl Direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-449 pakeitimo“.

2.3. 2016 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. A1-534 „Dėl Direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-449 pakeitimo“.

2.4. 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymą Nr. A1-1518 „Dėl Direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-449 pakeitimo“.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Akvilė Kilijonienė

______________

 

Į pradžią