Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-290 2018-03-09
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO PRATĘSIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO PRATĘSIMO

 

2018 m. kovo 9 d. Nr. A1-290

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Palangos miesto savivaldybės mero 2015 m. balandžio 24 d. potvarkiu Nr. M3-19 „Dėl Akvilės Kilijonienės nušalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų“,

p r a t ę s i u penkerių metų laikotarpiui:

1. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. A1-174 „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo Sodų g. 5 bendrojo naudojimo objektų administratoriumi“.

2. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. A1-185 „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo Druskininkų g. 11 bendrojo naudojimo objektų administratoriumi“.

3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. A1-188 „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo Saulėtekio tak. 20 bendrojo naudojimo objektų administratoriumi“.

4. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. A1-189 „Dėl UAB „Palangos komunalinis ūkis“ skyrimo daugiabučio gyvenamojo namo Sodų g. 11 bendrojo naudojimo objektų administratoriumi“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                        Violeta Staskonienė

______________

 

 

 

 

Į pradžią