Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1399 2017-10-16
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DAUGIABUČIO NAMO KLAIPĖDOS PL. 11 ADMINISTRAVIMO NUTRAUKIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl DAUGIABUČIO NAMO KLAIPĖDOS PL. 11 ADMINISTRAVIMO NUTRAUKIMO

 

2017 m. spalio 16 d. Nr. A1-1399

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į UAB „Palangos butų ūkis“ 2017-08-04 raštą Nr. 263 ir daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos pl. 11, Palanga, savininkų 2017-09-23 jungtinės veiklos sutartį:

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui UAB „Palangos butų ūkis“ paskirtų administruoti namų sąrašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. A1-717 2 punktu, 28 punktą.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Palangos butų ūkis“ per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus daugiabučio namo Klaipėdos pl. 11 administravimui, perduoti jungtinės veiklos sutarties įgaliotiniui valdyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus ir nepanaudotas lėšas bendrojo naudojimo objektams remontuoti, rekonstruoti ar kitaip tvarkyti, taip pat namo statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus, duomenis apie butų ir negyvenamųjų patalpų bendrąjį naudingąjį plotą, sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų remonto ir tvarkymo. 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Palangos miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga) arba Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

Į pradžią