Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-757 2016-06-17
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,PALANGOS BUTŲ ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SMILGŲ G. 4A BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,PALANGOS BUTŲ ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SMILGŲ G. 4A BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ

ADMINISTRATORIUMI

 

2016 m. birželio 17 d. Nr. A1-757

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniais, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 19 ir 21 punktais bei atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 31 d. Daugiabučio gyvenamojo namo Smilgų g. 4A, Palanga, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolą Nr. 62/16-05-31:

1. S k i r i u penkeriems metams daugiabučio gyvenamojo namo Smilgų g. 4A, Palangoje, kurio bendrasis plotas 1381,72 kv. m, naudingasis plotas 1287,15 kv. m, kuriame yra 27 gyvenamosios paskirties patalpos, suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, ir 1 negyvenamosios paskirties patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamas daiktas, bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos butų ūkis“, Malūno g. 4, LT-00126 Palanga, tel. (8 460) 49 322, el. paštas info@palangosbutuukis.lt, įmonės kodas 152429379, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT524293716, mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą – 0,022 Eur (be PVM) už 1 kv. m nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto per mėnesį.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Palangos butų ūkis“ per mėnesį nuo paskyrimo administruoti šio įsakymo 1 punkte nurodytą daugiabutį gyvenamąjį namą dienos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamo turto registre įregistruoti bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

Į pradžią