Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-537 2016-05-18
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS G. 62 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KRETINGOS  G. 62 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

 

2016 m. gegužės 18 d. Nr. A1-537

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniais, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 19 ir 21 punktais,  Palangos miesto savivaldybės mero 2015 m. balandžio 24 d. potvarkiu Nr. M3-19 „Dėl Akvilės Kilijonienės nušalinimo nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų“ bei atsižvelgdama į daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos g. 62, Palangoje, butų ir kitų patalpų savininkų 2016 m. gegužės 6 d. prašymą:

1. S k i r i u penkeriems metams daugiabučio gyvenamojo namo Kretingos g. 62, Palangoje, kurį sudaro du pastatai: gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr. 2598-0000-3013, bendrasis plotas 273,56 kv. m, naudingasis plotas 273,56 kv. m, kuriame yra 6 gyvenamosios paskirties patalpos, suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai; gyvenamasis namas, kurio unikalus Nr. 2598-0000-3024, bendrasis plotas 1633,49 kv. m, naudingas plotas 1375,20 kv. m, kuriame yra 21 gyvenamosios paskirties patalpa, suformuota kaip atskiri nekilnojami daiktai, bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos komunalinis ūkis“, Ganyklų g. 34, LT-00138 Palanga, tel./faksas (8 460) 48 105, el. paštas palkom@zebra.lt, įmonės kodas 152409729, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT524097219, mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą – 0,037 Eur (be PVM) už 1 kv. m nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto per mėnesį.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Palangos komunalinis ūkis “ per mėnesį nuo paskyrimo administruoti šio įsakymo 1 punkte nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo dienos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                        Violeta Staskonienė

______________

 

 

Į pradžią