Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-466 2016-05-04
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SENOJO TURGAUS G. 11 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SENOJO TURGAUS   G. 11 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

 

2016 m. gegužės 4 d. Nr. A1-466

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniais, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 19 ir 21 punktais bei atsižvelgdama į daugiabučio gyvenamojo namo Senojo Turgaus g. 11, Palangoje, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo, įvykusio 2016 m. balandžio 25 d., protokolą Nr. 04/25:

1. S k i r i u penkeriems metams daugiabučio gyvenamojo namo Senojo Turgaus g. 11, Palangoje, kurio bendrasis plotas 2422,24 kv. m, naudingasis plotas 1910, 76 kv. m, kuriame yra 40 gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai,  bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos komunalinis ūkis“, Ganyklų g. 34, LT-00138 Palanga, tel./faksas (8 460) 48 105, el. paštas palkom@zebra.lt, įmonės kodas 152409729, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT524097219, mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą – 0,03 Eur (be PVM) už 1 kv. m nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto per mėnesį.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Palangos komunalinis ūkis “ per mėnesį nuo paskyrimo administruoti šio įsakymo 1 punkte nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo dienos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                        Violeta Staskonienė

______________

 

 

Į pradžią