Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-266 2016-03-18
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,PALANGOS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VANAGUPĖS G. 18 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,PALANGOS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VANAGUPĖS G. 18 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ

ADMINISTRATORIUMI

 

2016 m. kovo 18 d. Nr. A1-266

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniais, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 19 ir 21 punktais bei atsižvelgdama į daugiabučio gyvenamojo namo Vanagupės g. 18, Palangoje, butų ir kitų patalpų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2016 m. kovo 23 d. protokolą Nr. 1:

1. S k i r i u penkeriems metams daugiabučio gyvenamojo namo Vanagupės g. 18, Palangoje, kurio bendrasis plotas 1171,33 kv. m, naudingasis plotas 1099,61 kv. m, kuriame yra 24 gyvenamosios paskirties patalpos, suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos ūkis“, Mokyklos g. 62, LT-00340 Palanga, tel. (8 460) 45 606, el. paštas info@palangosukis.lt, įmonės kodas 301542327, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT100004965814, mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą – 0,022 Eur (be PVM) už 1 kv. m nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto per mėnesį.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Palangos ūkis“ per mėnesį nuo paskyrimo administruoti šio įsakymo 1 punkte nurodytą daugiabutį gyvenamąjį namą dienos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Direktorių                                                                                           Violeta Staskonienė

______________

 

Į pradžią