Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-952 2015-08-20
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,PALANGOS BUTŲ ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BANGŲ G. 13 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,PALANGOS BUTŲ ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BANGŲ G. 13 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ

ADMINISTRATORIUMI

 

2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr. A1-952

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniais, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 19 ir 21 punktais bei atsižvelgdama į daugiabučio gyvenamojo namo Bangų g. 13, Palangoje, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo, įvykusio 2015 m. liepos 14 d., protokolą NR. 6/15-07-14:

1. S k i r i u penkeriems metams daugiabučio gyvenamojo namo Bangų g. 13, Palangoje, kurio bendrasis plotas 2594,35 kv. m, naudingasis plotas 2229,34 kv. m, kuriame yra 48 gyvenamosios paskirties patalpos, suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos butų ūkis“, Malūno g. 4, LT-00126 Palanga, tel./faksas (8 460) 49 322, el. paštas info@palangosbutuukis.lt, įmonės kodas 152429379, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT524293716, mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą – 0,022 Eur (be PVM) už 1 kv. m nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto per mėnesį.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Palangos butų ūkis“ per mėnesį nuo paskyrimo administruoti šio įsakymo 1 punkte nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo dienos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamo turto registre įregistruoti bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

Į pradžią