Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-784 2015-07-14
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO J. JANONIO G. 45 ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO J. JANONIO G. 45 ADMINISTRATORIUMI

 

2015 m. liepos 14 d. Nr. A1-784

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu ir atsižvelgdama į daugiabučio gyvenamojo namo J. Janonio g. 45, Palanga, bendraturčių 2015 m. liepos 1 d. protokolą Nr. 3:

1. S k i r i u penkeriems metams daugiabučio gyvenamojo namo J. Janonio g. 45, Palangoje, kurio bendrasis plotas 389,81 kv. m, naudingasis plotas 389,81 kv. m, kuriame yra 10 gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos komunalinis ūkis“, Ganyklų g. 34, LT-00138 Palanga, tel./faksas (8 460) 48 105, el. paštas palkom@zebra.lt, įmonės kodas 152409729, PVM kodas LT524097219, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą – 0,043 Eur (be PVM) už 1 kv. m nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto per mėnesį.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Palangos butų ūkis“ per 30 kalendorinių dienų perduoti UAB „Palangos komunalinis ūkis“ daugiabučio namo J. Janonio g. 45, Palangoje, bendrojo naudojimo objektus, nepanaudotas sukauptas lėšas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, teisės aktuose nustatytus daugiabučio namo statybos ir (ar) techninės inventorizacijos dokumentus, techninės priežiūros, daugiabučiam namui ar keliems daugiabučiams namams priskirto žemės sklypo ir kitus su daugiabučiu namu susijusius dokumentus, sutartis, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų metinius ir ilgalaikius planus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui UAB „Palangos butų ūkis“ paskirtų administruoti daugiabučių namų sąrašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. A1-717 2 punktu, 23 punktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                        Violeta Staskonienė

______________

 

 

 

 

Į pradžią