Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-623 2015-06-11
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB „PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PLYTŲ G. 53 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PLYTŲ  G. 53 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

 

2015 m. birželio 11 d. Nr. A1-623

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2015-04-29 raštą Nr. SD-3-5351:

1. S k i r i u penkeriems metams daugiabučio gyvenamojo namo Plytų g. 53, Palangoje, kurio bendrasis plotas 3850,04 kv. m, naudingasis plotas 3282,40 kv. m, kuriame yra 64 gyvenamosios paskirties patalpos, suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos komunalinis ūkis“, Ganyklų g. 34, LT-00138 Palanga, tel./faksas (8 460) 48 105, el. paštas palkom@zebra.lt, įmonės kodas 152409729, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, PVM kodas LT524097219, mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą – 0,024 Eur (be PVM) už 1 kv. m nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto per mėnesį.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Palangos komunalinis ūkis“ per mėnesį nuo paskyrimo administruoti šio įsakymo 1 punkte nurodytą daugiabutį gyvenamąjį namą dienos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti Direktorių                                                                                           Violeta Staskonienė          

______________

 

 

Į pradžią