Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-567 2015-06-02
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB „JŪROS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MEDVALAKIO G. 12 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „JŪROS BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO MEDVALAKIO  G. 12 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIUMI

 

2015 m. birželio 2 d. Nr. A1-567

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniais, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 19 ir 21 punktais bei atsižvelgdama į daugiabučio gyvenamojo namo Medvalakio g. 12, Palangoje, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo, įvykusio 2015 m. balandžio 1 d., protokolą NR. 15-01:

1. S k i r i u penkeriems metams daugiabučio gyvenamojo namo Medvalakio g. 12, Palangoje, kurio bendrasis plotas 5426,13 kv. m, naudingasis plotas 4226,25 kv. m, kuriame yra 75 gyvenamosios paskirties patalpos, suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, ir 2 negyvenamosios paskirties patalpos, suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Jūros būstas“, Minijos g. 130, LT-93244 Klaipėda, tel. (8 46) 34 07 70, el. paštas info@jurosbustas.lt, įmonės kodas 140514359, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, PVM mokėtojo kodas LT405143515, mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą – 0,018 Eur (be PVM) už 1 kv. m nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto per mėnesį.

2. Į p a r e i g o j u UAB „Jūros būstas“ per mėnesį nuo paskyrimo administruoti šio įsakymo 1 punkte nurodyto daugiabučio gyvenamojo namo dienos valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

Į pradžią