Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-452 2015-05-11
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2015 m. gegužės 11 d.  Nr. A1-452

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 2 punktu bei atsižvelgdama į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato 2015-04-27 raštą Nr. 30-S-47225 ,,Dėl atstovo“, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2015-04-24 raštą Nr. 1-19-68 „Dėl atstovo“:

           1. S u d a r a u Palangos miesto savivaldybės eismo saugumo komisiją:

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Palangos miesto savivaldybės mero pavaduotojas, tarybos narys, komisijos pirmininkas,

Mindaugas Skritulskas

Palangos miesto savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininko pavaduotojas,

Alvidas Bacius

Palangos miesto savivaldybės administracijos Šventosios seniūno pavaduotojas,

Raimondas Grabys

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas,

Kostas Jakubauskas

Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vedėjas,

Leonas Butkus

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas,

Aleksas Mineikis

UAB „Palangos komunalinis ūkis“ vyriausiasis vadybininkas,

Alvydas Ziabkus

visuomenės atstovas.

                     2015 m. rugsėjo 18 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-1065 redakcija

                     2016 m. rugsėjo 15 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-1137 redakcija

                            2017 m. kovo 22 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-330 redakcija

                            2018 m. sausio 26 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-104 redakcija

 

                     2. S k i r i u komisijos sekretore Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vyriausiąją specialistę Snieguolę Saltonienę.

                     3. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus:

                     3.1.  2011 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. A1-464 ,,Dėl Palangos miesto savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“;  

                     3.2.  2011 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. A1-1090 „Dėl Direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-464 pakeitimo“;

                     3.3.  2012 m. sausio 31 d.  įsakymą Nr. A1-79 „Dėl Direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-464 pakeitimo“;

                     3.4. 2015 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. A1-439 „Dėl Palangos miesto savivaldybės eismo saugumo komisijos sudarymo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

Į pradžią