Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-852 2014-08-27
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-717 PAKEITIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-717 PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. A1-852

Palanga

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

                      p a k e i č i u Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. A1-717 „Dėl UAB „Palangos butų ūkis“ skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi“ 2 punktu patvirtinto sąrašo antraštę ir vietoj žodžių ,,UAB „Palangos komunalinis ūkis“ įrašau žodžius ,,UAB „Palangos butų ūkis“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                            Bronius Martinkus

______________

 

 

 

 

Į pradžią