Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-717 2014-07-16
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,PALANGOS BUTŲ ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,PALANGOS BUTŲ ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIUMI

 

2014 m. liepos 16 d. Nr. A1-717

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu:

1. Neteko galios.

2019 m. liepos 18 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-1004 redakcija

 

2. Neteko galios.

2019 m. liepos 18 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-1004 redakcija

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus:

1. 2004 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. A1-4.1.-549 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Palangos butų ūkis“ skyrimo Palangos miesto daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi“;

2. 2009 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. A1-85 „Dėl daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriui UAB „Palangos butų ūkis“ paskirtų administruoti daugiabučių namų sąrašo, patvirtinto direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. A1-4.1.-549 2 punktu, pakeitimo“ 1 punktą.

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymo

Nr. A1-717

2 punktu

 

 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIUI UAB „PALANGOS BUTŲ ŪKIS“ PASKIRTŲ ADMINISTRUOTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ SĄRAŠAS

 

Neteko galios.

2019 m. liepos 18 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-1004 redakcija

 

 

Į pradžią