Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1219 2013-11-28
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SODŲ G. 45 ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SODŲ G. 45 ADMINISTRATORIUMI

 

2013 m. lapkričio 28 d. Nr. A1-1219

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.85 straipsniu ir atsižvelgdama į UAB „Palangos butų ūkis“ 2013 m. lapkričio 22 d. raštą Nr. 968:

1. Neteko galios.

2015 m. gegužės 20 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-519 redakcija

 

2. Neteko galios.

2015 m. gegužės 20 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-519 redakcija

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos butų ūkis“ paskirtų administruoti daugiabučių namų sąrašo, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. A1-4.1.-549 2 punktu, 155 punktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308;  2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

 

 

Į pradžią