Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1199 2013-11-27
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VYTAUTO G. 65 ADMINISTRATORIUMI

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB ,,PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VYTAUTO G. 65 ADMINISTRATORIUMI

 

2013 m. lapkričio 27 d. Nr. A1-1199

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.84 straipsniu ir Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567, 22 punktu,

s k i r i u penkeriems metams daugiabučio gyvenamojo namo Vytauto g. 65, Palangoje, kurio bendrasis plotas 431,71 kv. m, naudingasis plotas 208,56 kv. m, kuriame yra 3 gyvenamosios paskirties patalpos, suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, ir 3 negyvenamosios paskirties patalpos, suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, bendrosios nuosavybės administratoriumi UAB „Palangos komunalinis ūkis“, Ganyklų g. 34, LT-00138 Palanga, telef./faksas (8 460) 48 105, el. paštas palkom@zebra.lt, įmonės kodas 152409729, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, PVM kodas LT524097219, mokestis už bendrosios nuosavybės administravimą – 0,04 Eur (be PVM) už 1 kv. m nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingąjį plotą per mėnesį.

2014 m. spalio 6 d. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A1-1011 redakcija

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308;  2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Akvilė Kilijonienė

______________

 

 

 

 

Į pradžią