Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-1084 2011-12-05
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DIREKTORIAUS 2009 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. A1-141 PAKEITIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIREKTORIAUS 2009 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. A1-141 PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 5 d. Nr. A1-1084

Palanga

 

Neteko galios 2017 11 08 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1502 „Dėl viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.

______________

 

Į pradžią