Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 134 1999-07-29
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SPECIALIOJO PAMINKLOSAUGINIO PLANO PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SPECIALIOJO PAMINKLOSAUGINIO PLANO PATVIRTINIMO

 

1999 m. liepos 29 d. Nr. 134

Palanga

 

            Neteko galios 2016 05 26 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-174 „Dėl tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 134 pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

 

Į pradžią