Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A1-886 2010-11-19
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DIREKTORIAUS 2009 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. A1-141 PAKEITIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIREKTORIAUS 2009 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. A1-141 PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 19 d. Nr. A1-886

Palanga

 

Neteko galios 2011 12 05 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-1084 „Dėl direktoriaus 2009 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. A1-141 pakeitimo“.

______________

 

Į pradžią