Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-95 2019-04-24
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO 2019 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO 2019 METAMS

NUSTATYMO

 

2019 m. balandžio 24 d. Nr. T2-95

Palanga

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti 2019 metams Palangos miesto savivaldybės teritorijoje žemės savininkams – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, neapmokestinamojo žemės sklypo dydį  – 0,06 ha.

2. Sprendimo 1 punkte nurodytas dydis taikomas apskaičiuojant žemės mokestį už 2019 metus.

 

 

 

Mero pavaduotojas,

pavaduojantis Merą                                                                                 Rimantas Antanas Mikalkėnas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 18.

Balsavo: už – 17, prieš – nėra, susilaikė – 1, nebalsavo – nėra.

Andrius Bajoras

Arvydas Dočkus

Gediminas Gečas

Svetlana Grigorian

Domininkas Jurevičius

Akvilė Kilijonienė

Darius Kubilius

Sondra Kulikauskienė

Elena Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Renata Surblytė

Šarūnas Vaitkus

Bronius Vaitkus

Pranas Žeimys

Dainius Želvys

Justas Žulkus

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią