Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-110 2018-05-31
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO 2018 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO 2018 METAMS

NUSTATYMO

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. T2-110

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti 2018 metams Palangos miesto savivaldybės teritorijoje žemės savininkams – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, neapmokestinamojo žemės sklypo dydį – 0,06 ha.

2. Sprendimo 1 punkte nurodytas dydis taikomas apskaičiuojant žemės mokestį už 2018 metus.

 

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                      Rimantas Antanas Mikalkėnas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 19.

Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Aleksandras Jokūbauskas

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Irena Švanienė

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią