Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-236 2017-11-02
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ASMENIMS, ĮSIGYJANTIEMS 2018 METAMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO IR PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ASMENIMS, ĮSIGYJANTIEMS 2018 METAMS VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI,

NUSTATYMO IR PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 2 d. Nr. T2-236

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18, 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 ,,Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“, Palangos miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Nustatyti ir patvirtinti pridedamus:

1.1. Fiksuoto pajamų mokesčio dydžius, taikomus asmenims, įsigyjantiems 2018 metams verslo liudijimus vykdomai veiklai;

1.2. Fiksuoto pajamų mokesčio lengvatų dydžius, taikomus asmenims, įsigyjantiems 2018 metams verslo liudijimus.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo dienos.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 18.

Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-236

1.1 punktu

 

FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIAI, TAIKOMI ASMENIMS, ĮSIGYJANTIEMS 2018 METAMS

VERSLO LIUDIJIMUS VYKDOMAI VEIKLAI

 

Kodas

Veiklos rūšies pavadinimas

Ryšys su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi

(toliau – EVRK)

Veiklos grupė

Fiksuotas pajamų dydis (eurais), taikomas veiklai, vykdomai:

neribojant teritorijos

 

 

Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės miesto teritoriją

Palangos miesto savivaldybės teritorijoje

1

2

3

4

5

6

7

002

Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

Paslaugos

 

684

 

684

 

60

003

Prekyba tik ne maisto produktais

(EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

Prekyba

 

684

 

684

 

420

004

Prekyba

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

Prekyba

684

684

420

006

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

Paslaugos

 

684

 

684

 

60

007

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

(įeina į EVRK klasę 62.09)

Paslaugos

684

684

60

008

Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

60

009

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

60

010

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klasę 55.20)

Paslaugos

684

684

0

012

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

(EVRK klasė 13.10)

Paslaugos

684

684

60

013

Gatavų tekstilės gaminių gamyba

(EVRK klasė 13.92)

Gamyba

684

684

420

014

Drabužių siuvimas, taisymas

(EVRK klasės 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

 

684

 

684

 

420

015

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

 

684

 

684

 

60

016

Avalynės taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

684

60

017

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas

(EVRK klasės 16.22; 16.23; 16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

Paslaugos

 

684

 

684

 

420

018

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99)

Gamyba

 

684

 

684

 

420

019

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasė 23.41)

Gamyba

684

684

420

020

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

Paslaugos

 

684

 

684

 

684

021

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

Paslaugos

 

684

 

684

 

420

022

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

(įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

684

60

023

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

Paslaugos

 

684

 

684

 

60

024

Elektrinių buities reikmenų taisymas

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

Paslaugos

684

684

60

025

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

684

420

026

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

Paslaugos

684

684

60

027

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.99)

Gamyba

684

684

60

029

Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

684

420

030

Knygų įrišimas, apdaila

(įeina į EVRK klasę 18.14)

Paslaugos

684

684

60

031

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

(EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04)

Paslaugos

684

684

420

032

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

684

420

033

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Paslaugos

 

684

 

684

 

420

034

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01)

Paslaugos

 

684

 

684

 

60

035

Įrankių galandimas

(įeina į EVRK klasę 25.62)

Paslaugos

684

684

60

036

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

(įeina į EVRK klasę 33.14)

Paslaugos

684

684

420

037

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.03)

Paslaugos

684

684

60

038

Krosnių, kaminų ir židinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.22)

Paslaugos

684

684

60

039

Meno kūrinių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Paslaugos

684

684

60

040

Stiklo išpjovimas

(įeina į EVRK klasę 23.12)

Paslaugos

684

684

60

041

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

(EVRK klasė 95.25)

Paslaugos

684

684

60

042

Dviračių remontas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

684

60

043

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

Paslaugos

 

684

 

684

 

684

044

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

Gamyba

 

684

 

684

 

420

045

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

Paslaugos

 

684

 

684

 

60

046

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

Gamyba

 

684

 

684

 

210

047

Avalynės gamyba

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

Gamyba

684

684

210

048

Baldų gamyba

(EVRK klasės 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

Gamyba

 

684

 

684

 

420

050

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 45.20; įeina į EVRK klasę 52.21)

Paslaugos

684

684

684

051

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)

(įeina į EVRK klases 68.20; 55.20; 55.90)

Paslaugos

 

684

 

684

 

684

052

Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

Paslaugos

684

684

60

053

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

(EVRK klasė 10.32)

Paslaugos

684

684

60

054

Grūdų malimas

(įeina į EVRK klasę 10.61)

Paslaugos

684

684

60

055

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

 

684

 

684

 

60

056

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

684

60

062

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

Paslaugos

684

684

420

063

Dirbtinės bižuterijos gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

684

420

064

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

 

684

 

684

 

420

065

Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas

(įeina į EVRK klases 43.21; 43.22)

Paslaugos

684

684

420

067

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Gamyba

684

684

420

068

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

Paslaugos

 

684

 

684

 

60

069

Dovanų pakavimas

(įeina į EVRK klasę 82.92)

Paslaugos

684

684

60

071

Muzikos instrumentų taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

684

60

073

Vonių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 33.11)

Paslaugos

684

684

60

074

Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

Paslaugos

684

684

60

075

Naminių gyvūnėlių kirpimas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

60

076

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Gamyba

 

684

 

684

 

60

077

Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 85.51)

Paslaugos

684

684

420

078

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas

(įeina į EVRK klasę 01.49)

Gamyba

684

684

420

079

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

684

60

080

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

684

60

081

Diskotekos vedėjo veikla

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

684

210

082

Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 79.90)

Paslaugos

684

684

60

084

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

Paslaugos

 

684

 

684

60

085

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Paslaugos

 

684

 

684

60

086

Miško daigynų veikla

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Gamyba

684

684

60

088

Medalių, medalionų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.12)

Gamyba

684

684

60

089

Medvilninių ir lininių audinių audimas

(įeina į EVRK klasę 13.20)

Gamyba

684

684

60

090

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

(įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

684

60

091

Astrologijos veikla

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

684

60

092

Laiptinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

684

60

093

Valčių nuoma

(EVRK klasė 77.21.10)

Paslaugos

684

684

60

094

Dviračių nuoma

(EVRK klasė 77.21.30)

Paslaugos

684

684

684

095

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

684

60

096

Langų valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

684

60

098

Gelbėtojų veikla

(įeina į EVRK klasę 93.29)

Paslaugos

684

684

60

099

Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

Paslaugos

684

684

60

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

(įeina į EVRK klasę 01.62)

Paslaugos

684

684

60

101

Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai

(EVRK klasės 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; įeina į EVRK klasę 43.39)

Paslaugos

 

684

 

684

 

684

102

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas)

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

 

Paslaugos

 

684

 

684

 

684

103

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

Paslaugos

684

684

420

104

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą)

(įeina į EVRK klasę 43.22)

Paslaugos

 

684

 

684

 

420

105

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

Paslaugos

684

684

60

 

______________________


PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 2 d. sprendimo Nr. T2-236

1.2 punktu

FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO LENGVATŲ DYDŽIAI, TAIKOMI ASMENIMS, ĮSIGYJANTIEMS 2018 METAMS VERSLO LIUDIJIMUS

1. Lengvatų, kurios gali būti taikomos verslo liudijimus įsigyjantiems asmenims, rūšių    ir jų dydžių sąrašas:

Kodas

Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos

Lengvatos dydis  (proc.)

101

Asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius

50

102

Bedarbiai, nustatyta tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose

30

103

Tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat  vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniniu, nuolatiniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuolatiniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma 

50

104

Motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), kuri (kuris) viena (vienas) augina vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniniu, nuolatiniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuolatiniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50

105

Tėvai (įtėviai), auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

50

106

Moksleiviai ir studentai, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniniu, nuolatiniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuolatiniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma 

50

107

Asmenys, įsigyjantys verslo liudijimą verstis tradicinių amatų veikla

30

109

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis

70

110

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis

50

111

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis

30

2.Asmeniui, patenkančiam į kelias šiame sąraše nurodytų asmenų grupes, taikoma viena jo pasirinkta lengvata.

3. Lengvatos taikomos, jeigu verslo liudijimuose nėra įrašytų kitų asmenų.

_________________________

 

 

Į pradžią