Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-147 2015-05-28
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO 2015 METAMS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO

2015 METAMS

 

2015 m. gegužės 28 d. Nr. T2-147

Palanga

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje žemės savininkams – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems  nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, neapmokestinamojo žemės sklypo dydį 2015 metams  – 0,06 ha plotas.

2. Sprendimo 1 punkte nurodytas dydis taikomas apskaičiuojant 2015 metų žemės mokestį.

 

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 18.

Balsavo: už – 18, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Vaidotas Bacevičius

Arvydas Dočkus

Donatas Elijošius

Irena

Galdikienė

Edmundas Krasauskas

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Rimantas Antanas Mikalkėnas

Danas Paluckas

Ilona Pociuvienė

Antanas Sebeckas

Saulius Simė

Eugenijus Simutis

Mindaugas Skritulskas

Vaidas Šimaitis

Bronius Vaitkus

Šarūnas Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius Želvys

Eimutis Židanavičius

Julius Tomas Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią