Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-169 2014-05-29
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO 2014 METAMS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO

2014 METAMS

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. T2-169

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje žemės savininkams – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems  nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, neapmokestinamojo žemės sklypo dydį 2014 metams  – 0,06 ha plotas.

2. Sprendimo 1 punkte nurodytas dydis taikomas apskaičiuojant 2014 metų žemės mokestį.

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 15.

Balsavo: už – 14, prieš – nėra, susilaikė – 1, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus

Stasiulis

Vaidas Šimaitis

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią