Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-215 2013-08-29
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO

 

2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T2-215

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7743) 8 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti Palangos miesto teritorijoje žemės savininkams – fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, neapmokestinamojo žemės sklypo dydį – 0,06 ha plotą.

2. Sprendimo 1 punkte nurodytas dydis taikomas apskaičiuojant žemės mokestį 2013 metams.

3. Pripažinti netekusiu galios Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T2-38 „Dėl neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo“.

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

 

 

 

BALSAVIMO REZULTATAI:

Užsiregistravo – 19.

Balsavo: už – 19, prieš – nėra, susilaikė – nėra, nebalsavo – nėra.

Arvydas

Dočkus

Aleksandras

Jokūbauskas

Remigijus Alvydas Kirstukas

Edmundas Krasauskas

Genoveita

Krasauskienė

Sondra Kulikauskienė

Elena

Kuznecova

Danas

Paluckas

Artūras Sabaliauskas

Antanas

Sebeckas

Saulius Simė

Mindaugas

Skritulskas

Vytautas

Stalmokas

Albinas

Stankus

Nerijus

Stasiulis

Vaidas Šimaitis

Šarūnas

Vaitkus

Gediminas Valinevičius

Dainius

Želvys

Eimutis

Židanavičius

Julius Tomas

Žulkus

 

 

Prieš

 

Susilaikė

 

Nebalsavo

 

Nedalyvavo posėdyje/ balsavime

 

 

Į pradžią