Susijęs Keičiantis Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-52 2013-02-28
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. vasario 28 d. Nr. T2-52

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 40 ir 41 punktais, Palangos miesto savivaldybės vienerių metų programų rengimo, vykdymo ir monitoringo metodika, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 148, pakeista 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T2-308, Palangos miesto savivaldybės 2013–2015 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-2, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamas Palangos miesto savivaldybės 2013 metų programas:

1.1. Bendrąją programą (Nr. 1);                            

1.2. Ūkio ir turto programą (Nr. 2);

1.3. Šventosios seniūnijos programą (Nr. 3);

1.4. Ekonominės plėtros programą (Nr. 4);

1.5. Aplinkos apsaugos programą (Nr. 5);

1.6. Statybos programą (Nr. 6);

1.7. Sveikatinimo programą (Nr. 7);

1.8. Kultūros programą (Nr. 8);

1.9. Švietimo programą (Nr. 9);

1.10. Socialinės apsaugos programą (Nr. 10);

1.11. Architektūros ir teritorijų planavimo programą (Nr. 11);

1.12. Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programą (Nr. 12).

2. Patvirtinti Palangos miesto savivaldybės 2013 metų programų koordinatorius:

2.1. Bendrosios programos (Nr. 1) – Administracijos direktoriaus pavaduotojas;

2.2. Ūkio ir turto programos (Nr. 2) – Ūkio ir turto skyriaus vedėjas;

2.3. Šventosios seniūnijos programos (Nr. 3) – Šventosios seniūnas;

2.4. Ekonominės plėtros programos (Nr. 4) – Ekonominės plėtros skyriaus vedėjas;

2.5. Aplinkos apsaugos programos (Nr. 5) – Ūkio ir turto skyriaus vedėjas;

2.6. Statybos programos (Nr. 6) – Statybos skyriaus vedėjas;

2.7. Sveikatinimo programos (Nr. 7) – Savivaldybės gydytojas;

2.8. Kultūros programos (Nr. 8) – Kultūros skyriaus vedėjas;

2.9. Švietimo programos (Nr. 9) – Švietimo skyriaus vedėjas;

2.10. Socialinės apsaugos programos (Nr. 10) – Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas;

2.11. Architektūros ir teritorijų planavimo programos (Nr. 11) – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas;

2.12. Jaunimo iniciatyvų ir vaikų socializacijos programos (Nr. 12) – Vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėjas.

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

Dokumento priedai:
T2-52 - DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią