Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-260 2012-10-25
Padalinys: PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2012 METAMS NUSTATYMO

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ 2012 METAMS  NUSTATYMO

 

2012 m. spalio 25 d. Nr. T2-260

Palanga

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 9 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574; 2010, Nr. 153-7826) 5.8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097; 2010, Nr. 88-4666) 1.3 ir 1.4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755; 2008, Nr. 107-4098; 2010, Nr. 88-4667) 2 ir 3 punktais, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu arba suteiktą naudotis Palangos miesto teritorijoje, tarifus 2012 metams:

1.1. valstybinės žemės nuomininkams, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis nuo 2009 m. sausio 1 d., nuomininkams, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis iki 2008 m. gruodžio 31 d., tačiau kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka žemės sklypo vertė perskaičiuojama, bei asmenims, kurie naudojasi valstybinės žemės sklypais, bet  nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių, žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio mėn. 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius:

1.1.1. už nuomojamą valstybinę žemę, jei sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis įregistruota nustatyta tvarka:

1.1.1.1. namų valdai ir kitai gyvenamai paskirčiai:

1.1.1.1.1. fiziniams asmenims – 0,2 proc. žemės vertės;

1.1.1.1.2. juridiniams asmenims – 0,5 proc. žemės vertės;

1.1.1.1.3. daugiabučių ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms – 0,2 proc. žemės vertės;

1.1.1.2. komercinei paskirčiai – 0,5 proc. žemės vertės;

1.1.1.3. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai – 1 proc. žemės vertės;

1.1.2. už naudojamą valstybinę žemę, nesudarius valstybinės žemės nuomos sutarties, arba jei valstybinės žemės nuomos sutartis neįregistruota nustatyta tvarka:

1.1.2.1. namų valdai ir kitai gyvenamai paskirčiai:

1.1.2.1.1. fiziniams asmenims – 0,3 proc. žemės vertės;

1.1.2.1.2. juridiniams asmenims – 0,6 proc. žemės vertės;

1.1.2.1.3. daugiabučių ir gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms – 0,3 proc. žemės vertės;

1.1.2.2. komercinei paskirčiai – 0,7 proc. žemės vertės;

1.1.2.3. pramonės ir sandėliavimo paskirčiai – 1,5 proc. žemės vertės;

1.1.3. už garažų ir garažų statybos bei eksploatavimo bendrijų nuomojamą ar naudojamą žemę – 0,5 proc. žemės vertės;

1.1.4. už sodininkų bendrijų ir žemės ūkio paskirties nuomojamą ar naudojamą žemę  – 0,1 proc. žemės vertės;

1.1.5. už žemės ūkio paskirties nuomojamą ar naudojamą  žemę, kurioje vykdoma veikla, nesusijusi su žemės ūkio paskirties veikla – 3 proc. žemės vertės;

1.2. asmenims, kurių nuomojamos ar naudojamos valstybinės žemės sklypai (neatsižvelgiant į žemės paskirtį) yra apleisti ir neprižiūrimi, arba naudojami ne pagal paskirtį –  4,0 proc. žemės vertės;

1.3. asmenims, kurių nuomojamuose ar naudojamuose valstybinės žemės sklypuose 2012 metais buvo vykdoma veikla, už kurią numatyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5 straipsnyje nurodytų taisyklių bei kitų kodekso straipsnių už Statybos įstatymo nuostatų pažeidimus Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, ir tą veiklą vykdę asmenys buvo bausti administracine tvarka – 4,0 proc. žemės vertės.

2012 m. lapkričio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-288 redakcija

 

2. Taikyti žemės nuomos mokesčio mažinimo 0,3 koeficientą valstybinės žemės nuomininkams, sudariusiems valstybinės žemės nuomos sutartis iki 2008 m. gruodžio 31 d. ir kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka žemės sklypo vertė buvo perskaičiuota pagal žemės verčių žemėlapius, jeigu šiems asmenims 2012 metais apskaičiuota mokesčio suma didėja daugiau kaip 2,5 karto dėl žemės vertės padidėjimo, lyginant su 2011 metais apskaičiuota mokesčio suma nuo indeksuotos žemės vertės, išskyrus tuos asmenims, kuriems taikomas 1.2 ir 1.3 punktuose nustatytas mokesčio tarifas.

2012 m. lapkričio 29 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-288 redakcija

 

3. Įpareigoti Savivaldybės administraciją sudaryti ir patvirtinti 1.2 punkte nurodytų valstybinės žemės sklypų sąrašą iki 2012 m. lapkričio 5 d.

4. Valstybinės žemės nuomininkai ir naudotojai apskaičiuotą valstybinės žemės nuomos mokestį už 2012 metus privalo sumokėti į Palangos miesto savivaldybės biudžetą iki  2012 m. lapkričio 15 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) 33 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

Meras                                                                                                                             Šarūnas Vaitkus

______________

 

Į pradžią